กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุฬาทิพย์ สติปัญ
ครู คศ.2

นางสาวสิรินภัสร ประชานอก
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์นิพา เกษกุลธรรมโชติ
ครู คศ.2

นายพนัสศักดิ์ เเดงบุญเรือง